Varnhem

Guds Härlighets Moln

karmel.se   Är en viktig och spännande hemsida att besöka.

Ny sida: Identitet 4. 

Bilder från Vatikanen som vi besökte i maj.

2 Tim 1:10. Vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

 Rom 8:11. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som som uppväckte Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

Heb 6:1. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. 

Gal 2:2. nu lever inte jag utan Kristus lever i mig.

Ef 1:19. hur overhört stor hans makt är i osssom tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

2 Kor 1:20. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja.

Joh 10:10. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

2 Tim 1:10 vår Fräslare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört odödlighet fram i ljuset genom evangelium. 

 
 Bill Johnson: If I only do what I feel like doin`g, I`m not a beliver, I`m a feeler!
 
"Om bekvämlighet var bra för kyrkan, skulle kyrkan i västvärlden vara störst" säger Ashes Wasker från Indien.
 

C S Lewis: Om jag upptäcker att jag inom mig har en längtan, som ingen erfarenhet i den här världen kan tillfredsställa, då är den mest troliga förklaringen att jag skapades för en annan värld.

Kommentarer

14.03.2019 09:33

Lusi

So Beautiful , feels like heaven in here, Love you Sören and Inger !!

24.11.2011 19:15

carizma

jesus lever