23/4-12. En härlig konferens i Vallåkra i dagarna tre. Team från Tyskland och Storbritannien. Inalles var det besökare från fem länder.