Vi lever i framtiden.

                 Vi lever i framtiden.

Joh 14:20. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er.

När man döper sig och återuppstår ur dopgraven till ett evigt liv så behöver man inte försöka vara något man redan är.

Om man är i Kristus så är man i Fadern. Så därför bär man redan och kan manifestera Guds härlighet, ära, glans och prakt här på jorden.

När Moses frågade Gud vid den brinnande busken om vem som sänder honom till att befria de fångna i Egypten, svarar Gud: "Jag är den jag Är." "JAG ÄR"

Joh 18. Jesus ska tillfånga tas av romerska soldater, översteprästarnas tjänare så frågar Jesus:

"Vem söker ni?"

 Svaret blir: "Jesus från Nazaret."

Jesus svarar: "Jag Är."

När Jesus svarar så faller fångstmännen i backen.

När man är i Jesus och Jesus är i Fadern som är "Jag Är." Så är man i "Jag Är."

Så när den andliga världen ser dig så ser de någon som är i Gud Jave, de ser Jag Är" efterson du finns i i Herren Gud.

Så när människor frågar vem du är så kan du presenter dig som en väg till evigheten pga att Jesus är vägen dit. 

Identitet 4

                 Vi lever i framtiden.

Joh 14:20. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er.

När man döper sig och återuppstår ur dopgraven till ett evigt liv så behöver man inte försöka vara något man redan är.

Om man är i Kristus så är man i Fadern. Så därför bär man redan och kan manifestera Guds härlighet, ära, glans och prakt här på jorden.

När Moses frågade Gud vid den brinnande busken om vem som sänder honom till att befria de fångna i Egypten, svarar Gud: "Jag är den jag Är." "JAG ÄR"

Joh 18. Jesus ska tillfånga tas av romerska soldater, översteprästarnas tjänare så frågar Jesus:

"Vem söker ni?"

 Svaret blir: "Jesus från Nazaret."

Jesus svarar: "Jag Är."

När Jesus svarar så faller fångstmännen i backen.

När man är i Jesus och Jesus är i Fadern som är "Jag Är." Så är man i "Jag Är."

Så när den andliga världen ser dig så ser de någon som är i Gud Jave, de ser Jag Är" efterson du finns i i Herren Gud.

Så när människor frågar vem du är så kan du presenter dig som en väg till evigheten pga att Jesus är vägen dit. 

Joh 10:9. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst och ska gå in och finna bete.

Och du är i Jesus.

Joh 17:21. Jesus säger: "såsom du är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss."

V 22. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. 

Vi är ett med, lever i, Gud Jave och Kristus Jesus. 

V 26. Jesus säger: "Den kärlek du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem."

Identitet 4

                 Vi lever i framtiden.

Joh 14:20. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er.

När man döper sig och återuppstår ur dopgraven till ett evigt liv så behöver man inte försöka vara något man redan är.

Om man är i Kristus så är man i Fadern. Så därför bär man redan och kan manifestera Guds härlighet, ära, glans och prakt här på jorden.

När Moses frågade Gud vid den brinnande busken om vem som sänder honom till att befria de fångna i Egypten, svarar Gud: "Jag är den jag Är." "JAG ÄR"

Joh 18. Jesus ska tillfånga tas av romerska soldater, översteprästarnas tjänare så frågar Jesus:

"Vem söker ni?"

 Svaret blir: "Jesus från Nazaret."

Jesus svarar: "Jag Är."

När Jesus svarar så faller fångstmännen i backen.

När man är i Jesus och Jesus är i Fadern som är "Jag Är." Så är man i "Jag Är."

Så när den andliga världen ser dig så ser de någon som är i Gud Jave, de ser Jag Är" efterson du finns i i Herren Gud.

Så när människor frågar vem du är så kan du presenter dig som en väg till evigheten pga att Jesus är vägen dit. 

Joh 10:9. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst och ska gå in och finna bete.

Och du är i Jesus.

Joh 17:21. Jesus säger: "såsom du är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss."

V 22. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. 

Vi är ett med, lever i, Gud Jave och Kristus Jesus. 

V 26. Jesus säger: "Den kärlek du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem."

Den kärlek som Gud älskar jesus med finns i oss.

Rom 8:29. Där står det att Gud har bestämt oss till att vara formade till hans Sons avbildoch att Sonen ska vara den förste blabd många.

v 30. Gud har förklarat oss rättfärdiga och att han har rättfärdigat oss.

Predikaren 3:11. Också evigheten har han lagt i människorna hjärtan.

Vi bär Guds Konunga Rike inom oss och du är en port för att människor ska få syn på evighetens Rike.

Du är här på jorden samtidigt som du är i Guds Konunga Rike eftersom du bor i Jesus och Jesus bor i Gud. 

Joh 17:3. Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du sänt, Jesus Kristus. 

Joh 10:7. Jesus säger: "Amen, Amen säger jag er: Jag är dörren till fåren." 

V9: Jesus säger: "Den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och ut och finna bete."

Jesus ger oss rätten att gå in och ut i himlen.

Luk 10:9. Jesus säger till lärjungarna: "Guds Rike är nu hos er."

Eftersom vi lever i jesus så bär vi Guds Rike där vi går fram.

Framtiden är är här, Guds Rike är här. Jesus sa aldrig att Guds Rike försvann .

Guds vilja ska ske på jorden som den ska ske i himlen, som vi ber i den bön som Jesus lärde lärgungarna och som vi ber. Vi som bär den Heliga Ande inom oss och som lärjungarna skulle fyllas av på pingsten. 

Vi är portar till Guds Rike. Vi bär evigheten inom oss. Vå är portar till Guds Rike hör på jorden. Guds Rike kan manifesteras genom oss här på jorden. 

Ps 139: 16. Alla mina dagar blev skrivna i din bok de var bestämda innan någon hade kommit. 

Vi fanns i Guds himmelska rike innan vi kom till jorden. Innan vi skapades till de personer vi är idag. Idag när vi tar emot Jesus och lever i honom och han i oss så är vi andliga varelser som går på jorden och lever i himlen.Vi lever i framtiden.

Det kommer mera....