Änglar i Bibeln

Änglar är ofta förekommande i Bibeln. De kommer med bud i från Gud. Änglar är andeväsen som kan uppenbara sig i mänsklig skepnad. Du bör som kristen räkna med änglanärvaro. Bibeln talar om änglars existens närmare 300ggr.

Mikael är en ärkeängel och det står om honom i Judasbrevet 9. Läs också Dan. 12:1 och 10:21. Upp 12:7-12. Mikael betyder "en som liknar herren."

Gabriel är den ängel som i första hand är budbärare om nåd och löften.
Luk 1:19. "Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig, och ge dig det glada budskapet."

Gabriel är den ängel som visar sig för Maria och ger henne budskapet att Gud har utvalt henne till att bli Jesu jordiska moder.
Luk. 1:26-37.
Luk.1:1-2. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen.
Gabriel är dyker upp första gånge i GT i boken om Daniel.
Dan. 9:21-23. medan jag alltså ännu talade i min bön - kom Gabriel flygande i hast, den man som jag förut sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sade till mig: "Daniel jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd."

Serafer är änglar som har sin uppgift i att prisa Gud i himleni tronsalen, De finns ovanför Gud och förhärligar Gud, och Guds namn och egenskaper. 
Jes. 6. 1-6. I det år du kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade efter den andre: "Helig, helig, helig, är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet." Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: "Ve mig jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med oren läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot." Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång tagit från altaret.  

Keruber finns vid sidan om Guds tron och de förhärligar ständigt Gud.
Ps. 80:2. Du som tronar på keruberna, träd fram i din glans.
Ps. 99:1. Herren är Konung, folken darrar. Han tronar på keruberna, jorden skälver.
1Mos 3:24. Öster om Eden satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.
I Hesekiel kapitel 10 berättar han om keruber.   


Änglar förkunnade Jesu födelse.
Några herdar låg ute och vaktade sin hjord om natten när en ängel visar sig för dem.
Luk 2:9. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem.
Ängel kommer med bud om att Jesus har fötts.
V:11. "Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han Messias, Herren".
v:13-14. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag".

När Jesus blivit döpt av Johannes:
Mark 1:12-13. Genast förde Anden honom ut i öknen, och han vistades i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren och Guds änglar betjänade honom.

Även satan har änglar till sin hjälp.
Ef 6:12. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondsakans andemakter i himlarna.

Jesus avväpnade Satan och hans anhang när han dog på korset.
Kol 2:15. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.
Mat 25:41. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den den eviga eldensom är beredd åt djävulen och hans änglar.
 

Matt 4: 10-11. "Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom.

Jesus får hjälp av en ängel i Getsemane innan han blir tillfångatagen.
Luk 23:43. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft.

När Jesus återuppstår kommer en ängel.
Matt 27 2-7. och se, då blev det en jordbävning, ty en herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sade till kvinnorna "Var inte förskräckta! Jag vet at  ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt.Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom."

Ps 34:8 Herrens änglar slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem.

Ps 91:11-12. Ty han ger sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna.

Guds löfte till Moses:
2Mos 22:20-21. Se, jag sänder en ängel framfär dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag förberett. Tag dig till vara för honom och lyssna på hans röst.

4 Mos 20:16. Men vi ropade till Herren, och han hörde vår röst och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten.

Dan 6:22. Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonets gap.

Heb 1:14. "Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen"?

Änglarna griper in i de första kristnas liv.
Apg 5:19. Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar.
Apg 8:26. En Herrens ängel talade till Filippus: "Gå vid middags tiden ut på vägen som leder från jerusalem ner till Gaza".
Apg 12:7. Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från Petrus händer, och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna." Petrus gjorde detta och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig."
Apg 27:23. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig inatt.

En ängel visar sig och talar till Kornelius som var en italiensk officer.
Apg 10:3-4. En dag, omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn, hur en Guds ängel kom in till honom och sade: "Kornelius!" Han stirrade förskräkt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?" Ängeln sade "Dina böner och dina gåvor har stigt upp till Gud som ett offer han kommer ihåg.

Änglar omger Guds tron i himlen:
Upp 5:11. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen.

Luk 15:10. Jesus säger: "Det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."

Mer kommer.Kommentarer

21.11.2014 15:23

Mikael Leo tillström

HAllO WORLD GUD sejer hej. öppna era dörrar och helsa han välkommen

02.10.2014 08:27

Mikael Leo Tillström

jochua

21.11.2014 11:34

Mikael Leo Tillström

HALLO WORlD GUD

17.06.2014 14:23

segu

jag menade, rätt sagt ..efter det händelse har jag upplevt Herrens ande närvaro mycket ofta som aldrig förut i mitt liv

17.06.2014 14:21

segu

Träffade en ängel i Stockholm som ville ha 20 kronor av mig. Efter det händelsen har jag aldrig upplevt så mycket och ofta heliges ande närvaro i mitt liv.

19.03.2012 19:46

Matsini

2 Kor 11:14