Den Helige Ande

Den Helige Ande är en spännande och underbar person i Treenigheten. Gud Fadern, Jesus Kristus, och den Helige Ande. 
Den Helige Ande är verksam i dig, som tar emot Jesus i som frälsare, räddare, i ditt liv.

Hesekiel beskriver Helige Ande i kapitel 8:1-3.
När jag i det sjätte året, på femte dagen, i sjätte månaden, satt i mitt hus och de äldste i Juda satt hos mig, kom Herrensn Herrens hand över mig. Och jag såg en gestalt som till utseendet liknade en eld. Från det som såg ut att vara hans höfter och ner var eld. Men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var glänsande metall. Han räckte ut något som liknade en hand och tog tag i en lock av mitt hår, och Anden lyfta mig upp mellan himmel och jord.

Det är denna Andes Eld som gav sig till känna på den första pingstdagen!
Det är den Helige Ande som bor i den som tar emot Jesus i sitt liv.
Det är denne Helige Ande som också idag visar sig som eld.
Det är denna flammande låga som bär Guds Kälek till dig.

Joh 1:12. Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Rom 8:14 - 16. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner och döttrar. Ni har inte fårr slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barna skapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba, Fader." Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Många nöjer sig med att bli frälsta och ha en ljum relation till den Helige Ande eller ingen relation alls. Men om du lever i en nära relation med den Helige Ande så kan du höra Gud tala direkt till dig. 2 Kor 3:17-18. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herren härlighet som i en spegel vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 

Så låt oss följa den Helige Ande genom Nya Testamentet i Bibeln genom några exempel på hur den Helige Ande verkar o leder. Det börjar direkt i Matteus evangeliet.

Matt 1:18-25. Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor var trolovad med Josef, men inann de kom tillsammans visade det sig att hon var havande genom den Helige Ande. Josef hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den Helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren sagt genom profeten. (Jesaja) " Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel," det betyder Gud är med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade förr ett son. Och gav honom namnet Jesus.

Luk 1:34 -35. Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig". Ängeln svarade henne: "Den Helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds son.

Jesus bärs fram i templet:
Luk 2:23-28. Som det var befallt i Herrens lag: Varje förstfödd son som öppnar moderlivet skall räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt
Herren lag. På den tiden fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den Helige Ande var över honom. Och av den Helige Ande hade han fått den, uppenbarelsen, att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud.

Jesu dop:
Matt 3:13 - 17. Sedan kom Jesus till Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: "det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig." Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet". Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."
Mark 1: 9 - 11. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden kommer ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädle."  

Efter dopet tillbringar Jesus 40 dagar i öknen och det är den Helige Ande som för Jesus dit. Jesus fastade och när han är hungrig kommer djävulen. Djävulen lovar Jesus att alla riken i världen skall bli hans om han till ber honom.  Jesus använder citat ur Guds ord för att svara djävulen. Jesus svarar att :"Du skall inte fresta Herren din Gud." Joh 4:13. När djävulen hade frestat Jesus på alla sätt, lämnade han honom för en tid.

Joh 4:14. I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Jesus leds av den Helige Ande framåt mot sitt mål. 

Johannes döparen, den störste av alla profeter kände igen Jesus när han låg i sin mammas mage och Jesus låg i sin mammas, Marias, mage. Hur kunde detta ske? Jo, genom den Helige Ande.

När Johannes som vuxen förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse   och döper han massor med människor i floden Jordan, säger han: Mark 1: 7-8. Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten men han skall döpa er med den Helige Ande.  

Den Helige Ande gör sig synlig och visar som en duva och som sänker sig ner över Jesus när Johannes döper honom i Jordan. Gud säger från himlen: "Du är min älskade Son, den älskade. I dig har jag min glädje."

Efter vistelsen i öknen som du redan läst om så häpnar människor över Jesus undervisning i Synagogorna. De häpnar över den auktoritet som Jesus har genim den Helige Ande. Människor ser inte vem igentligen Jesus är. Känns det igen även i vår tid? Men de orena andarna känner igen Jesus och manifesterar sig. De skriker ut sin rädsla och vrede; Mark1:24. "Vad har vi med dig att göra Jesus från Nazaret. Jag vet vem du är du Helige! Har du kommit för att fördärva oss?"  Mark.5:7, "Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son?"

Läser du Markusevangeliet så ser du att människor blir helade från sjukdomar och många orena andar blir utdrivna. Mark 1:32-34. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom alla sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukomar och han drev ut många onda andar. Människor dras i massor till Jesus. Han blir anklagad av skriftlärda för att han umgås med syndare och publikaner. Jesus svarar; Mark 2:17, "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." 
Jesus säger; Mark 3:35, "Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor."
Löftet från Jesus är ENORMT!!!! Läs versen högt för dig själv flera gånger och lyssna till vad du läser. Låt det sjunka in i ditt hjärta. 
DU ÄR SYSKON MED GUD SJÄLV!!!!

Och hur ska du veta vad som är Guds vila?

Läs Bibeln och umgås med Gud. Be och lyssna. Soaking, och låt Gud älska dig och tala till dig genom den Heliga Ande.

Mer kommer.....