Foton på vatten, som en bild på ett av flera sätt, som den Helige Ande beskrivs i Guds Ord, Bibeln.