Gud talar.

Profeterna i Gamla Testamentet berättade om att Messias, Jesus Kristus, ska komma i framtiden. Profeterna gav över 300 specefika detaljer varför Messias måste komma, hur han skulle dö och återuppstå. Jesus liv och död uppfyllde alla dessa detaljerade profetior.

Änglar var budbärare när Jesus hade fötts. De berättade för herdarna:"Idag har en frälsare fötts åt er".

Gud talar till oss idag. Alla kan höra från Gud genom den Helige Ande. Gud talar direkt till dig eller genom andra människor.

En av de första profetiorna, en bild av Jesu offer på Golgata kors finns i 1Mos 3. När Adam och Eva ätit av kunskapens träd och i vers 22: Herren Gud sade:" Se människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont".
När Adam och Eva fått kunskapen om gott och ont efter att ha ätit av kunskapens träd blev de medvetna om sin nakenhet och försökte dölja sig med fikonlöv.
Fikonlöven som inte räcker till att dölja eller skyla över nakenhet och synd är en bild av hur oförmögna vi är att dölja och ta itu med vår egen synd.
Vi människor har genom historien försökt och försöker i egen kraft, med hjälp av olika humanistiska teorier och filosofier att leva ett gott liv.
"Jag är ingen syndare, jag är inte dum mot andra, jag skänker pengar till välgörande ändamål." "Om Gud finns så kommer jag säkert till himlen, Gud är kärlek och älskar alla."O s v för att försöka rättfärdiga oss själva.

Joh 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Joh 14:6. Jesus sade:"Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig."

Åter till Adam och Eva så gjorde Gud kläder av skinn till de båda.
1 Mos 3:21. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.
Gud slaktade för första gången ett djur i Edens lustgård och djurskinnet blev kläder.
Detta är en bild av den slakt som skedde på Golgata kors och skinnet är en bild av Jesu blod som täcker över och tar bort våra synder.

1 Mos 3:15. Här ges första löftet om seger över ormen-djävulen (Upp 12:9). Segraren, kvinnans "avkomma", presenteras senare i Bibeln i 1 Mosebok som Abrahams, Isaks och Jacobs avkomma. I Psaltaren som Davids son och Davids Herre. I Jesaja som jungfruns son och telningen från Isais rot. I Mika som den evige som kvinnan skall föda i Betlehem.


Nedanstående profetia visar hur oerhört stor Guds kärlek är till oss och att våra drömmar och visioner är inte i närheten av vad Gud redan lovat oss. Vi uppmanas att stå upp och vara ljus. Människor och länder kommer att förvandlas om vi lever i Guds vilja.

Jesaja 60 1:5. Stå upp och var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens Härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans Härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och utvidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, och folkens skatter skall tillfalla dig.

När Guds folk är fyllda av Guds Härlighet och Gud manifesterar sig själv kommer all frukt förlösas och komma till Gud församling för Guds Rikes syften.

Ef 5:27. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i Härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.

Mer kommer.....