TILLBEDJAN

Tllbedjan är den viktigaste och mest centrala delen/uppgiften i våra liv. Vi finns till för att tillbe den som har skapat oss till sin avbild.

Eftersom vi blir lika den vi tillber så finns det inget mer Gud önskar för sitt folk än att de ska tillbe och söka hans närhet och ansikte.

Det finns ingen högre, suveränare och kärleksfullare än Herren Gud. Vår Fader och Skapare. Gud längtar efter att vi ska förvandlas i hans närvaros härlighet. 

Den härlighet som sänker sig ned under långa stunder av tillbedjan förändrar dig och fyller dig.

2 Kor 3:17-18. Herren är Anden och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel vi förvandlas till en o samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

2 Pet 1:4, Herren har gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att vi i kraft av dem skall få del av hans Gudomliga natur.

Ef 3:19, Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.  

Luk 10:17. Jublade Jesus i den Helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre".

Halleluja. Ordet Halleluja är sammansatt av hebr. hillel, som betyder "lovsjunga, prisa", och jah, en förkortning av Herrens namn JHVH. Halleluja betyder: "Lova Herren!" Halleluja var församlingens svarssång under Gudstjänsterna i templet.

Ps 95: 1.Kom låt oss höja glädjerop till Herren,
jubel till vår frälsnings klippa.
2. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,
höja jubel till honom med lovsång.
3. Ty Herren är en stor Gud
en stor konung över alla gudar.
4. Han har jordens djup i sin hand
och bergens höjder är hans.
5. Hans är havet, ty han har gjort det,
och det torra har han format
6. Kom, låt oss falla ner och tillbe
låt oss böja knä för Herren
vår skapare.
7. Ty han är vår Gud
och vi är folket i hans hjord
fåren som står under hans vård.

Ps 96: 1. Sjung för Herren en ny sång,
sjung för Herren, hela jorden,
2. Sjung för Herren,
lova hans namn,
kunggör hans frälsning dag erfter dag!
3. Förkunna hans ära
bland hednafolken,
bland alla folk hans under!

När du läser i Bibeln ser du att en sann tillbedjare inte kan tystas. Kärleken till Gud och Jesu offer blir viktigare.     

Paulus och Silas sitter slagna i bojor, misshandlade, i fängelse, men de stämmer upp en lovsång trots den svåra situationen:
Apg: 16: 25
Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem.
Läs gärna vidare i texten i Apostlagärningarna och se vad som händer. Spännande!

Habackuk: 3:17-18.
Fikonträdet blomstrar inte mer,
och vinstocken ger ingen skörd.
Olivträdets frukt slår fel,
och fälten ger ingen föda.
Fåren rycks bort ur fållorna,
och ingen boskap finns i stallen.
Men jag vill JUBLA i HERREN och glädja mig.

Det finns alltid en orsak att lovsjunga och tillbe Gud. Oavsett hur hopplöst livet ter sig.

PS: 89 :1. I evighet vill jag sjunga om Herrens Nådegärningar,
jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte.

PS 31: "Jag överlämnar mig i dina händer". Detta säger Jesus i sitt sista andetag innan han dör på korset.

Jona: 2:10 Med tacksägelse vill jag offra åt dig,
                   vad jag lovat vill jag infria.
                   Frälsningen är hos Herren

2 Sam 6: Där berättas om att Herrens Ark blir återförd till Jerusalem. Kung David landets mest betydande person fylld av värdighet. Upphöjd av folket. Det är under jubel och basuners ljud. David är så uppfylld och glad att han dansar iklädd en linne-efod på ett sånt sätt att hans fru Mikal skäms för honom. Då svara David: vers 21: " det var inför Herren, han som har utvalt mig framför min far och hela hans hus och som har insatt mig till furste över Herrens folk Israel, ja, inför Herren dansade jag och gladde mig". 

När man är drabbad och fångad av kärleken och förundran till Jesus så blir man en passionerad och Gudscentrerad individ.
Vår himmelske Fader älskar oss så gränslöst, så att Jesus dog frivillig för dig.
Han älskar dig med oreserverad kärlek.
I kärleken finns inget "lagomt".
Kärlek är intimitet,passion,hängivenhet.
Hängivenhet till den som skapat dig så underbar!
Den Gud som skapat hela universum och som vill ha en djup och nära relation med dig. 

Ps. 40. 10-11. Jag förkunnar det glada
budskapet om rättfärdighet
i den stora församlingen.
Se, jag tillsluter inte mina läppar,
du, Herre, vet det.
Din rättfärdighet döljer jag inte
i mitt hjärta,
om din trofasthet och din frälsning
talar jag.
Jag tiger inte om din Nåd
och din sanning,
för den stora församlingen.

2Krön 5:12-14. Och när leviterna, samtliga sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, psaltare och harpor öster om altaret och tillsammans med 120 präster som blåste i trumpeter, och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova Herrren, därför att han är god och därför att hans Nåd varar i evigt - då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus.