Inger, Sören, Ammi o Björn reste till Toronto i kalla januari och var med och firade 20 års jubileet av den Helige Andes utgjutelse och verk i församlingen CTF. En stor tacksamhet för vad Gud gjort men fokus var inte på vad det Gud gjort de senaste 20 åren utan på vad som skall komma. Fler profetiska ord delades om en kommande. mycket större våg av den Helige Ande. 3000 stolar fanns med de räckte inte till alla besökare som kom från hela världen.