Lovefest

Sören o Inger reste till Cardiff 19-20/2018 på Lovefest. Godfrey Birthill bland flera ledde ovbruten lovsång.