Lagens gärningar binder.

I den kristna församlingen kan det smyga sig in eller resa sig upp människor som sprider ett lagiskt sätt att leva och tro. De sprider en ohälsosam religiositet.
Det kväver friheten i Kristus och kan t o m döda glädjen och det leder med tiden till en stel konformitet och tomma och meningslösa ritualer.
Gal. 2:4. De har nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar.
Detta hände redan i den första församlingen och Paulus måste tillrättavisa Petrus. Denna händelse visar att det redan bland de första kristna och i församlingarna smög sig in en religiös kontroll och rädsla. Hos Petrus leder det till att han drar sig undan.
Gal. 2:12-13. Ty innan det kom några från Jakob brukade han (Petrus) äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmer undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna.
Jakob är Jesus bror de! De har växt upp i samma familj och ändå smyger sig ofriheten in. Det blir skillnad på de andra och vi.
Om man gör ett tankeexperiment och förflyttar hedningarna 2000 år framåt och kallar dem för "de som kommer till tro eller nyfrälsta". Eller jämför hedningarna med de andligt sökande som Sverige är fullt av. De nyfrälsta och de andligt sökande är fria från den osunda religiositeten.
En stor del av kristenheten längtar efter att få se människor omvända sig och komma till tro, bli frälsta, räddade.
Men det händer att de nya i tron inte får eller kan leva i sin nya frihet de fått genom att leva med Jesus. Snart smyger det sig in en tro som handlar om gärningar och rädsla för att inte duga i det nya sammanhanget, församlingen. 
Många är det som kan berätta att man förlorar sina vänner som man hade innan man frälsningen.
Ett annat fenomen, men som inte upphör att förvåna är att många ber emot de andligt sökande vi kallar för "new age" istället för att söka upp dem, be för dem och få glädjen att se hur de blir berörda an den Helige Ande.
Hur viktigt det är att se sig själv som en medvandrare mot tro på Jesus och inte en motståndare.Komma med en framsträckt öppen hand och vara fylld av Guds kärlek.
Tänk så mycken okunskap, fördomar och rädsla det frodas bland många kristna. Många av de andligt sökande människorna har besökt kyrkor och församlingar men har inte känt beröringen av den Helige Ande. Sökaren vet att det är något som fattas henne. Men de vet ofta inte vad som fattas i deras liv, relationen med Jesus. Sökarna berättar också att de inte mött den glädje det talas och sjungs om i kyrkan.
Så tyvärr blir det ofta en tudelning,två kategorier, hos de som tror. De och vi. Vi som har det, det eviga livet och de andra syndarna som är fördömda.
Och, ska vi då be emot dem? Istället för att söka Guds vilja, längtan och kärlek till alla människor.
Be Gud att han visar sin längtan efter de som går förlorade. Du kommer är få en snabbt bönesvar.
Var fanns Jesus någonstans när han inte var i templet? I församlingshemmet väntande på att någon skall komma och fråga efter Gud? Eller i den kristna bokhandeln? I kyrkans café? Det är inget fel på församlingshem, den kristna bokhandeln eller caféet. Men inåtvändheten begränsar vår kontaktyta mot världen. Det står visst i Bibeln att vi skall leva i världen men inte av den.
Det kan kännas att det är obekvämt att lämna sin trygga och komfortabla zon. Men, det är faktiskt ofta lättare att be för människor där ute i världen än det är i kyrkan. Speciellt för helande.
Så, var fanns Jesus någonstans om inte ute bland de sjuka, fattiga, fördömda av samhället och bland medlöpare till den romerska ockupations makten.
Vi lär oss ofta att tro att gärningar är det samma som rättfärdighet. Ge ett tionde så skall du få. Så in i Guds Rike så skall du bli belönad. Ofta handlar det om att jag skall bli rik och få framgång om jag ger.
Ger man av kärlek och omsorg till människor? Eller ger man för att sitt ego skall bli tillfredsställt. Köper jag mig fri inför Gud så Gud kan tycka jag är tillräckligt bra. Ge ett tionde och resten är ditt?!  
I församlingen talas det ofta om att bli mer och mer "jesuslik". Många är det som längtar till att bli lik Jesus med ett ärligt hjärta och gott uppsåt. Om Jesus är förebilden så gav han allt och jag menar allt. Inte bara ett tionde. Jesus gav av kärlek och inte för egen snöd vinning.
Gal 2:11. Men eftersom vi vet att människan inte kan förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir inge människa rättfärdig.
Gal 2:21. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Jesus dött förgäves.
Gal. 2:20. jag är korsfäst med Jesus Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig.
Mer kommer......

Kommentarer

17.06.2014 14:11

Segu

Fria för att tjäna Herren och människor. Mt 5:44 Älska,Välsigna och Be för de som förföljer oss.