TRYGGHET

Riverhouse är en trygg och säker plats där du kan komma som du är och ta emot kärlek från den Gud som skapade dig.
Du kommer inte till Riverhouse för att prestera eller agera.
Tvärtom, du kommer till Riverhouse och låter dig bli älskad!
Älskad av din himmelska pappa. Formas till att bli allt mer lik Jesus. Bli genomsyrad av den Helige Ande och lära dig känna igen hans röst.
Bli fylld av ljus och kärlek.
Bli helad, få kraft att älska dig själv och andra.
Vara den individ du är menad till att vara. Guds avbild!
Som lever i den Helige Andes kraft och ledning.  
Viss om att du är sedd och älskad oavsett hur din situation är.
Du ärar Gud om du låter honom förvandla dig med sin kärlek.
Gud längtar efter att ha gemenskap, en djup relation med dig.
Gud längtar efter att få tala om för dig hur dyrbar du är för Honom.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.