Tillbedjan, ett gensvar till Fadern i himmlen som älskar dig!